top of page

Over Marianne

Sinds 2011 heb ik een zelfstandige verpleegkundige praktijk onder de naam Innsensie.

Ik ervaar  om mijn zienswijze op de zorg in een eigen praktijk gestalte te kunnen geven.

Het doel van mijn praktijk is om cliënten en hun naasten te ondersteunen in het opbouwen, (her)vinden of afronden van een menswaardig leven. Dit vanuit het besef dat ieder mens uniek is.

De afgelopen jaren hebben mij geleerd dat wanneer u als cliënt(en) en ik als uw hulpverlener eerlijk en open met elkaar in contact kunnen komen het proces van hulpverlening een meerwaarde krijgt die zich niet eenvoudig laat verwoorden.

Zoekt u praktische hulp (en gegevens) dan vindt u de benodigde informatie op deze website. Mist u nog informatie, neem dan contact op.

Marianne biedt
- Begeleiding, verpleging en verzorging;
- Revalidatiezorg: thuis helpen opstarten na een periode van ziekte of ziekenhuisopname.
- Langdurige zorg en palliatieve zorg. De zorg en begeleiding  wordt geheel aan uw wensen aangepast. In overleg is er van alles mogelijk.
- Structuur en begeleiding bieden aan mensen die vanwege  ziekte of lichamelijke beperkingen begeleiding, zorg of verzorging nodig hebben.

 

thuisbeademing
-de mogelijkheid voor volwassen en kindzorg - voor kinderen o.a met thuisbeademing of canule zorg. Daarnaast is Marianne ook gedelegeerd toetser. Wil je daar meer over weten  neem gerust contact op.

Palliatieve zorg
Het kan gaan om zorg en begeleiding gedurende ziekte of 24 uurs-zorg in de laatste fase van het leven.


Palliatieve zorg is erop gericht om gedurende de laatste fase van uw leven, lijden te verzachten en om deze resterende tijd zo aangenaam mogelijk te maken.  

Het gaat daarbij ook om het ontlasten van naasten zodat zij meer  tijd met hun dierbaren kunnen doorbrengen. 
Palliatieve zorg kan op verschillende manieren ingevuld worden. 
We kunnen bijvoorbeeld `s nachts aanwezig zijn om rust te brengen.

Ook 24u zorg is mogelijk wanneer u daarvoor een indicatie heeft gekregen van uw huisarts. 

_MG_3468-bewerkt_edited.png

Aangesloten bij

 Werkt samen met o.a.

De zorg-professionals Twente

Coöperatie Dichtbij en andere ZZP ers in de zorg.

bottom of page